สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี)รับเกียรติบัตร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา  


วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ท่านผู้อำนวยการ แทน เฉลยไตร นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ของ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ทั้งหมด 6 ท่านเข้ารับเกียรติบัตร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น อำเภอพระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1. นางกนกวรรณ สระรักษ์ ได้รับรางวัล ครูผู้มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563
2. นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ได้รับรางวัล ลูกจ้างประจำปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2563
3. นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ได้รับเกียรติบัตร ครูดี ประจำปีพุทธศักราช 2563 และ ครูดีไม่มีอบายมุข
ประจำปีการศึกษา 2563

4. นางสาวอัญมณี สุภรัตน์ธนกุล ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
5. นางสาวชมภูนุช ใหม่เกตุ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
6. นางสาวปวริศา ทวีวิทย์ ได้รับเกียรติบัตร ครูดีไม่มีอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
 
 
 
โดย วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี) เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 12  มีนาคม  2564
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์