สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563  


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563 เพื่อมอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาและชี้แจงข้อราชการต่าง ๆ ที่สำคัญ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท
ในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูและผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ ได้แก่
รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญระดับเงินเดือนสูงสุด นางจุฑามาส รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล
เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น มีเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ ได้แก่ นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
นายปฏิญญา ไตรพรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดระโสม นายวุฒิ สอนคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนโคกม่วง นางอำเภอภาชี สุชีลา สุดสังเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ อำเภอมหาราช
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม รับรางวัล OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองบัว อำเภอภาชี นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง
รางวัลสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก Best Practice และ Good Practice ประจำอำเภอ 24 โรงเรียน
รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการประเมินคูณภาพผู้เรียน (NT) สูงกว่าระดับประเทศ 160 โรงเรียน
รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ฯ ประเภทผู้บริหาร 1 ราย ประเภทผู้สอน 4 ราย ผู้สนับสนุน 1 ราย
รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน ผู้บริหาร 9 ราย สถานศึกษา 12 โรงเรียน
พร้อมกันนี้ ได้แนะนำผู้บริหารใหม่บรรจุใหม่ รวมจำนวน 25 คน และบุคลากรทางการศึกษา 2 คน โดยมี นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รองผู้อำนวยการฯ ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลและเข้าร่วมประชุม
ขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ : รัฐพงษ์ สุขฉาย สราวุฒิ พานกุหลาบ
กลุ่มอำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์
 
    avatar.pdf
 
โดย นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 15 ครั้ง เผยแพร่ 31  กรกฎาคม  2563
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์