สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประชุมสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประจำปี 2563  


วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายดำหริ งิมสันเทียะ มอบหมายให้ นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประชุมสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประจำปี 2563 โดยประธานกลุ่มโรงเรียน ได้เสนอชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 10 คน เป็นตัวแทนของกลุ่มโรงเรียน เข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ ทั้งนี้ ตัวแทนของกลุ่มโรงเรียนได้คัดเลือกกันเองให้เหลือ 1 คน เป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 โดยมีคณะกรรมการสรรหาฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์
กลุ่มอำนวยการ
งานประชาสัมพันธ์
 
 
โดย นางภัสรา เลิศดี  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 1 ครั้ง เผยแพร่ 31  กรกฎาคม  2563
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์