สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)  


ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการรับสมัครนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 มีกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ในวันเสาร์ที่  23  มกราคม  2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้พบการระบาดระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องออกเป็นวงกว้างกระจายในหลายเขตพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของนักเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้รนับผิดชอบในการดำเนินงาน จึงขอเลื่อนการสอบออกไป โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะแจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ให้ทราบต่อไป

 
 
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าชม 42 ครั้ง เผยแพร่ 11  มกราคม  2564
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์