สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2 ประจำปี 2564  


วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด นายดำหริ งิมสันเทียะ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 177 แห่งทราบ และปฏิบัติตามนโยบายไปในทิศทางเดียวกัน

 
 
โดย นายแทนไท บุญเลิศ  กลุ่มอำนวยการ เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์