สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
กาารประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่3/2564  


เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2564  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2564

โดยนายดำหริ  งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต1 เป็นประธานการประชุม

ร่วมด้วย ศน.สมลักษณ์  รู้แผน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ศน.เบญญาภา หลวงราชย์ ศึกษานิเทศก์และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ที่ สพป.อย.1 ประกาศแต่งตั้ง จำนวน 6คน

เพื่อการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ ห้องประชุมมงคลวราจารย์ สพป.อย.1

 
 
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 3  มิถุนายน  2564
 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์