สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
   
Username :
Password :
 
ภาพกิจกรรม  
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
โดย  เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 29  กันยายน  2563
ทุนการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
โดย  เข้าชม 61 ครั้ง เผยแพร่ 17  สิงหาคม  2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาฯ พระพันปีหลวง
โดย  เข้าชม 74 ครั้ง เผยแพร่ 17  สิงหาคม  2563
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพบุคลากร
โดย  เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2563
ร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
โดย  เข้าชม 76 ครั้ง เผยแพร่ 31  กรกฎาคม  2563
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โดย  เข้าชม 65 ครั้ง เผยแพร่ 31  กรกฎาคม  2563
tr
โดย Admin เข้าชม 113 ครั้ง เผยแพร่ 22  กรกฎาคม  2563
การประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 78 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
ประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์โรงเรียน
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 119 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
การกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต
โดย นางปรีชยา ยาวุธ เข้าชม 194 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์