สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 
   
Username :
Password :
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชุมคณะทำงานโครงการนิเทศ ติดตามโรงเรียนในโครงการคอนเน็กซ์อีดี และโครงการเรียนร่วมพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน : โรงเรียนวัดนาค อ.บางปะหัน
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 6 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครั้งที่ 16 ประจำปี 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 7 ครั้ง เผยแพร่ 17  มิถุนายน  2564
คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1487/2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 12 ครั้ง เผยแพร่ 15  มิถุนายน  2564
ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดชิงรางวัลวันดินโลก King Bhumibol World Soil Day Award
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 10 ครั้ง เผยแพร่ 14  มิถุนายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 28 ครั้ง เผยแพร่ 8  มิถุนายน  2564
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนแบบOn site
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 43 ครั้ง เผยแพร่ 7  มิถุนายน  2564
กาารประชุม คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ครั้งที่3/2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 34 ครั้ง เผยแพร่ 3  มิถุนายน  2564
21-22 พ.ค.64 อบรมเตรียมความพร้อมครูผู้ช่วย
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 80 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤษภาคม  2564
ประกาศเจตจำนงสุจริรตในการบริหารงาน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.อย.1
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 21  พฤษภาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ "ครูพร้อม" พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 27 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2564
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ "ครูพร้อม" พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 24 ครั้ง เผยแพร่ 17  พฤษภาคม  2564
การประชุมผู้บริหารด้วยระบบประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 55 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
แนวทางการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 31 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
การอบรมการพัฒนาสื่อออนไลน์
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 41 ครั้ง เผยแพร่ 14  พฤษภาคม  2564
ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 51 ครั้ง เผยแพร่ 8  พฤษภาคม  2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนเมษายน 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 257 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 37 ครั้ง เผยแพร่ 7  พฤษภาคม  2564
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 39 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
การประชุมชี้แจงแนวทางการทดสอบ O-NET การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) และการประเมินคุณภาพของผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2563
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 29 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
ประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2
โดย นางคณิตา วงษ์เนตร เข้าชม 50 ครั้ง เผยแพร่ 6  พฤษภาคม  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุ
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 33 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤษภาคม  2564
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคล
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 68 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤษภาคม  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 62 ครั้ง เผยแพร่ 22  เมษายน  2564
การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
เลื่อนการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 30 ครั้ง เผยแพร่ 21  เมษายน  2564
มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน กรณีได้รับผลกระทบจากวาตภัย
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 49 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2564
เน้นย้ำ DMHTT
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 25 ครั้ง เผยแพร่ 19  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 7 - 9 เมษายน 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 112 ครั้ง เผยแพร่ 9  เมษายน  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนมีนาคม 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่ 8  เมษายน  2564
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 140 ครั้ง เผยแพร่ 5  เมษายน  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 46 ครั้ง เผยแพร่ 2  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 30 - 31มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 88 ครั้ง เผยแพร่ 1  เมษายน  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 26 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 30  มีนาคม  2564
ประชาสัมพันธ์การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2564
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้ เข้าชม 38 ครั้ง เผยแพร่ 29  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 25 มี.ค. 64
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 91 ครั้ง เผยแพร่ 25  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 96 ครั้ง เผยแพร่ 22  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 17 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 17  มีนาคม  2564
ประกาศรายชื่อรางวัลครูดีของแผ่นดิน ขั้นพื้นฐาน และชั้นที่ 5
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้ เข้าชม 84 ครั้ง เผยแพร่ 16  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 75 ครั้ง เผยแพร่ 16  มีนาคม  2564
จดหมายข่าว สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 60 ครั้ง เผยแพร่ 15  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 12 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 86 ครั้ง เผยแพร่ 12  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 10 มี.ค. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 114 ครั้ง เผยแพร่ 11  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนนเงิน วันที่ 8 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 72 ครั้ง เผยแพร่ 9  มีนาคม  2564
คู่มือแนวทางการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้ เข้าชม 677 ครั้ง เผยแพร่ 8  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 4 มีนาคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 5  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 3 มี.ค. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 87 ครั้ง เผยแพร่ 3  มีนาคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 57 ครั้ง เผยแพร่ 2  มีนาคม  2564
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 99 ครั้ง เผยแพร่ 1  มีนาคม  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 122 ครั้ง เผยแพร่ 24  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งประกาศข้อเสนองานหรือกิจกรรมข้อตกลงข้อที่ 9 2/2563
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 131 ครั้ง เผยแพร่ 23  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 98 ครั้ง เผยแพร่ 19  กุมภาพันธ์  2564
มอบเงินช่วยเหลือกรณีเด็กเสียชีวิต
โดย นางสาวอรุณี ทองงาม เข้าชม 117 ครั้ง เผยแพร่ 15  กุมภาพันธ์  2564
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล รวมพลคนรักครูพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2
โดย นายแทนไท บุญเลิศ เข้าชม 169 ครั้ง เผยแพร่ 9  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ. 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 123 ครั้ง เผยแพร่ 8  กุมภาพันธ์  2564
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 164 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มกราคม 2564
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 3  กุมภาพันธ์  2564
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 14 - 22 มกราคม 2564
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 1  กุมภาพันธ์  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 130 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเกิดวาตภัยต้นไม้ล้มทับใส่บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 141 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีนักเรียนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 126 ครั้ง เผยแพร่ 22  มกราคม  2564
เลื่อนการสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 (สอบคัดเลือกรอบที่ 1)
โดย นางสาวจิรภา อ้วนล้ำ เข้าชม 146 ครั้ง เผยแพร่ 11  มกราคม  2564
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ธันวาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 7  มกราคม  2564
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 158 ครั้ง เผยแพร่ 6  มกราคม  2564
ประกาศผลการคัดเลือก "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 10) และ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2563 (ปีที่ 5)
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้ เข้าชม 250 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
รายชื่อข้าราชการครูฯ ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ปีงบประมาณ 2563
โดย นางปิยรัตน์ บุญใช้ เข้าชม 165 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก สถานศึกษาต้นแบบ
โดย สุพีชา ลำใยผล เข้าชม 137 ครั้ง เผยแพร่ 30  ธันวาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 28 ธันวาคม 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 29  ธันวาคม  2563
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ปี 2564
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 530 ครั้ง เผยแพร่ 28  ธันวาคม  2563
"เลื่อนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ"
โดย  เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 25  ธันวาคม  2563
ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 211 ครั้ง เผยแพร่ 9  ธันวาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 207 ครั้ง เผยแพร่ 7  ธันวาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 133 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 18 พ.ศ.2564
โดย สุพีชา ลำใยผล เข้าชม 228 ครั้ง เผยแพร่ 3  ธันวาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 140 ครั้ง เผยแพร่ 1  ธันวาคม  2563
การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ(ด้านการเงินและงบประมาณ)
โดย สุพีชา ลำใยผล เข้าชม 120 ครั้ง เผยแพร่ 27  พฤศจิกายน  2563
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี๒๕๖๓
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 95 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พศ.2563
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 127 ครั้ง เผยแพร่ 25  พฤศจิกายน  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 10  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงิน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 5  พฤศจิกายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤศจิกายน  2563
เชิญทุกท่านร่วมงาน
โดย  เข้าชม 183 ครั้ง เผยแพร่ 4  พฤศจิกายน  2563
แถลงข่าวสถานศึกษาปลอดภัยฯและกิจกรรมเฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง
โดย  เข้าชม 170 ครั้ง เผยแพร่ 3  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงินค่าการศึกษาบุตร วันที่ 27 ต.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 121 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2563
แจ้งโอนเงินค่ารักษาพยาบาล วันที่ 27 ต.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 101 ครั้ง เผยแพร่ 2  พฤศจิกายน  2563
เผยแพร่รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 214 ครั้ง เผยแพร่ 5  ตุลาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กันยายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย สุพีชา ลำใยผล เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย สุพีชา ลำใยผล เข้าชม 181 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน - 30 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 2  ตุลาคม  2563
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 220 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 177 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
โครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทรงคุณค่า ประจำปี 2563
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 25  กันยายน  2563
แจ้งการโอนเงินเข้าวัญชี วันที่ 23 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 169 ครั้ง เผยแพร่ 23  กันยายน  2563
แจ้งโอนเงินเข้าบัญชี วันที่ 15 กันยายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 152 ครั้ง เผยแพร่ 22  กันยายน  2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลยุทธ์จัดทำแผนปฏิบัติการ
โดย นางสาวกานต์ธิดา สาคร เข้าชม 176 ครั้ง เผยแพร่ 17  กันยายน  2563
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 16  กันยายน  2563
ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขตฯและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาฯ
โดย  เข้าชม 235 ครั้ง เผยแพร่ 12  กันยายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 6 ส.ค. - 31 ส.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 153 ครั้ง เผยแพร่ 8  กันยายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 151 ครั้ง เผยแพร่ 3  กันยายน  2563
ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะที่ 1
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 288 ครั้ง เผยแพร่ 27  สิงหาคม  2563
โครงการพัฒนาและปฐมนิเทศครูผู้ช่วย(บรรจุใหม่) รุ่นที่ 3
โดย  เข้าชม 182 ครั้ง เผยแพร่ 26  สิงหาคม  2563
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุและแต่งตั้งใหม่ รุ่นที่ 2
โดย  เข้าชม 168 ครั้ง เผยแพร่ 25  สิงหาคม  2563
การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 191 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
ประกาศ เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2563
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 175 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
โดย นางธนวรรณ โสดาศรี เข้าชม 139 ครั้ง เผยแพร่ 22  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2563
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 143 ครั้ง เผยแพร่ 21  สิงหาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 133 ครั้ง เผยแพร่ 6  สิงหาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 21 ก.ค. - 31 ก.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 197 ครั้ง เผยแพร่ 4  สิงหาคม  2563
ประชุมสรรหาผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 192 ครั้ง เผยแพร่ 3  สิงหาคม  2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563
โดย  เข้าชม 254 ครั้ง เผยแพร่ 31  กรกฎาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือ กรณีเพลิงไหม้บ้านนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 256 ครั้ง เผยแพร่ 29  กรกฎาคม  2563
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ประจำปี 2563
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 234 ครั้ง เผยแพร่ 23  กรกฎาคม  2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online
โดย  เข้าชม 267 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2563
อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ITA Online
โดย  เข้าชม 248 ครั้ง เผยแพร่ 20  กรกฎาคม  2563
จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบเครือข่าย
โดย นายรัฐพงษ์ สุขฉาย เข้าชม 335 ครั้ง เผยแพร่ 17  กรกฎาคม  2563
จัดทำทะเบียนประวัติ/ก.ค.ศ.16 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 27 ราย
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 206 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
มอบเงินช่วยเหลือเด็กที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 163 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 22 มิ.ย. - 16 ก.ค. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 132 ครั้ง เผยแพร่ 16  กรกฎาคม  2563
ร่วมเป็นเกียรติรับมอบเจลแอลกอฮอร์และเครื่องวัดอุณหภูมิ
โดย  เข้าชม 159 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
ต้อนรับนางสาวศิริวรรณ สุ่นสกูล โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ
โดย  เข้าชม 303 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ
โดย  เข้าชม 303 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
การอบรมการป้องกันการทุจริต "การป้องกันการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน"
โดย  เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 15  กรกฎาคม  2563
ปฐมนิเทศ นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพป.อย.1
โดย  เข้าชม 195 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2563
ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
โดย  เข้าชม 129 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2563
ทะเบียนรายชื่อครูอาวุโสที่ขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร ประจำปี 2563
โดย  เข้าชม 140 ครั้ง เผยแพร่ 14  กรกฎาคม  2563
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 356 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
การติดตามการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 166 ครั้ง เผยแพร่ 13  กรกฎาคม  2563
ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียน
โดย นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ เข้าชม 171 ครั้ง เผยแพร่ 10  กรกฎาคม  2563
การจัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
โดย นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์ เข้าชม 210 ครั้ง เผยแพร่ 7  กรกฎาคม  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน มิถุนายน 2563
โดย นางจินตนา ภาคไพศรี เข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่ 3  กรกฎาคม  2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 ปัญหาอุปสรรในการเบิกจ่าย/ข้อเสนอแนะ/ผลสัมฤทธิ์ตามเป้า
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 161 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2563
ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 116 ครั้ง เผยแพร่ 1  กรกฎาคม  2563
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ (SLC)
โดย  เข้าชม 187 ครั้ง เผยแพร่ 30  มิถุนายน  2563
รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 93 ครั้ง เผยแพร่ 16  มิถุนายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 4 - 10 มิ.ย. 63
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 118 ครั้ง เผยแพร่ 11  มิถุนายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 133 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2563
รายงานงบทดลองตามหน่วยเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 96 ครั้ง เผยแพร่ 9  มิถุนายน  2563
ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 105 ครั้ง เผยแพร่ 5  มิถุนายน  2563
แจ้งการโอนเงิน วันที่ 2 เม.ย. - 29 พ.ค. 2563
โดย นางสาวลลิตา พันธุ์ชุม เข้าชม 131 ครั้ง เผยแพร่ 4  มิถุนายน  2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
    222/242 หมู่ 6 ต.ลุมพลี ถนนอยุธยา - อ่างทอง ตำบล ลุมพลี  อยุธยา 13000
    เบอร์โทรศัพท์  0-3535-2971-2
    เบอร์โทรสาร 0-3535-2973
    
   
Username :
Password :
 
    Copyright © 2020 Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educationl Service Area Office 1.    
    All Right Reserved.    
    ผู้ดูแลระบบ นายพิชิต ขำดี   ศึกษานิเทศก์